ຕະຫຼາດການຜະລິດ

ພວກເຮົາມີລູກຄ້າທັງຕະຫຼາດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.ຈິນດາຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຄ່ອງແຄ້ວເພື່ອການສື່ສານທີ່ດີ.

ຕະຫຼາດການຂາຍຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາ:

ອາເມລິກາເໜືອ 55.00%

ເອີຣົບໃຕ້ 45.00%